Bộ Lọc
Hãng xe
Loại xe
Trọng tải
Loại Bồn
Loại Thùng
Hãng Cẩu
Số Đoạn Cẩu
Sức Nâng Cẩu
Thể tích
Loại sơ mi rơ móc
Thương hiệu
Đã chọn

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

BẢNG GIÁ XE TẢI HINO MỚI NHẤT THÁNG 1 NĂM 2021

Mẫu xe Loại thùng Giá thành
HINO XZU342L – HKMRKD3 Thùng lửng 575.000.000 ₫
thùng mui bạt 587.000.000 ₫
thùng kín 589.000.000 ₫
HINO XZU352L – HKMRKD8 Thùng lửng 596.000.000 ₫
thùng mui bạt 610.000.000 ₫
thùng kín 614.000.000 ₫
XZU650L – WBMMK3 Thùng lửng 671.000.000 ₫
thùng mui bạt 683.000.000 ₫
thùng kín 685.000.000 ₫
XZU710 – Tổng tải 5.5 tấn Thùng lửng 685.000.000 ₫
thùng mui bạt 697.000.000 ₫
thùng kín 699.000.000 ₫
XZU650L tổng tải 6.5 tấn Thùng lửng 695.000.000 ₫
thùng mui bạt 707.000.000 ₫
thùng kín 709.000.000 ₫
XZU720L – WKFRP3 Thùng lửng 719.000.000 ₫
thùng mui bạt 731.000.000 ₫
thùng kín 732.000.000 ₫
XZU730L – WKFTP3 Thùng lửng 772.000.000 ₫
thùng mui bạt 787.000.000 ₫
thùng kín 791.000.000 ₫
FC9JETC Chassis 851.000.000 ₫
FC9JETC Thùng lửng 929.000.000 ₫
thùng mui bạt 948.000.000 ₫
thùng kín 957.000.000 ₫
FC9JLTC Thùng lửng 938.000.000 ₫
thùng mui bạt 956.000.000 ₫
thùng kín 971.000.000 ₫
thùng kín inox 963.000.000 ₫
thùng cấu kiện 991.000.000 ₫
FC9JNTC Thùng lửng 973.000.000 ₫
thùng mui bạt 1.003.000.000 ₫
thùng kín 1.009.000.000 ₫
thùng bạt inox 1.012.000.000 ₫
thùng cấu kiện 1.030.000.000 ₫
FG8JP7A (EA) Thùng lửng 1.364.000.000 ₫
thùng mui bạt 1.389.000.000 ₫
thùng kín 1.401.000.000 ₫
FG8JT7A (ER) thùng lửng 1.395.000.000 ₫
thùng mui bạt 1.418.000.000 ₫
thùng kín của hông 1.438.000.000 ₫
thùng cấu kiện 1.484.000.000 ₫
thùng 12 cửa 1.484.000.000 ₫
thùng chở xe máy 1.472.000.000 ₫
FG8JT7A-4(KF) UTRALONG thùng lửng 1.453.000.000 ₫
thùng mui bạt 1.478.000.000 ₫
thùng kín của hông 1.500.000.000 ₫
thùng cấu kiện 1.543.000.000 ₫
thùng 12 cửa 1.543.000.000 ₫
thùng chở xe máy 1.538.000.000 ₫
FL8JW7A (FL) Thùng lửng 1.784.000.000 ₫
thùng mui bạt 1.808.000.000 ₫
thùng kín 1.829.000.000 ₫
thùng cấu kiện 1.873.000.000 ₫
FM8JW7A (GB) Thùng lửng 1.857.000.000 ₫
thùng mui bạt 1.881.000.000 ₫
thùng kín 1.902.000.000 ₫
thùng cấu kiện 1.946.000.000 ₫

Gọi ngay